مشاوره

برای آگاهی از قوانین کار و حل مسائل مربوط به حقوق کار مانند روابط کار، قرارداد کار ، بازرسی کار و طبقه بندی مشاغل با متخصصان جاب کارا همراه باشید.
مشاوره

دسته بندی های شغلی

با توجه به اهمین عناوین شغلی برای کارجویان و کارفرمایان ، متخصصان جاب کارا با انتخاب دقیق دسته بندیهای مناسب شما را به هدفتان نزدیکتر می کنند.

در باره کارفرمایان نمونه

کارفرمایان برتر

تعرفه انتشار آگهی های استخدامی (ویژه کارفرمایان)

کارفرمایان عزیز می توانند متناسب با نیاز مجموعه خود یکی از بسته های استخدامی زیر را خریداری نمایند

رایگان

هدیه

 • اعتبار: 30 روز
 • مشاغل عمومی : 5
 • مشاغل ویژه : 0
 • مشاغل فوری : 0

50000 تومان

بسته پایه

 • اعتبار: 30 روز
 • مشاغل عمومی : 10
 • مشاغل ویژه : 10
 • مشاغل فوری : 10
 • مشاغل ستاره دار : 10

100000 تومان

بسته طلایی

 • اعتبار: 60 روز
 • مشاغل عمومی : 20
 • مشاغل ویژه : 40
 • مشاغل فوری : 20

تازه ترین اخبار و دانستنیها

اطلاع رسانی قابل اعتماد ، به موقع و کارآمد
متنها و ویدئوهای آموزشی ، اطلاعات جشنواره ها و تازه ترین اخبار در حوضه کار